http://www.familieskatter.no

By med sjel, av Eirin

Bakgrunnsarket her er ruby red scroll fra Rustic Gem serien til Diane's daughters. Tittel og tekst er skrevet ut på pc og montert på svart kartong.